TÜRK SANAT MUSİKİSİ ARŞİVİ
Repertuar No Eserin İlk Dizesi Makam Bestekar Usul  
24 Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun Hicaz Bûselik Dede Efendi Yürük Semâî
35 Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn Şehnaz Dede Efendi Zincir
133 Ağlar inler pâyine yüzler sürer gönlüm gözüm Evc Bûselik Dede Efendi Çenber(Ağır)
143 Ağlatırlar güldürürler çeşmim yaşın sildirirler Uşşâk Dede Efendi Aksak
146 Ağlatma beni incitme aman Bayâti Dede Efendi Aksak Semâî
191 Ah eylediğim serv-i hırâmânın içindir Isfahan Dede Efendi Yürük Semâî
249 Aklın alır âşıkların deleyler Bayâti Araban Dede Efendi Aksak
553 Arz-ı hâlim benim lûtf-i dilbere kalsın Bayâti Araban Dede Efendi Ağır Düyek
603 Âşık olalı sen yâre gönül Isfahan Dede Efendi Aksak
728 Aşkınla ben ey nâzenîn Hicaz Dede Efendi Düyek
858 Aybeder hâl-i dil-i âşüfte-sâmânım gören Evc Bûselik Dede Efendi Muhammes
936 A zâlim kanıma girdin Hisâr Dede Efendi Aksak
1025 Baharın zamânı geldi a canım Hicaz Dede Efendi Aksak
1189 Bana gayrı karışma barış ister barışma Sabâ Dede Efendi Aksak
1252 Beğendim seni efendim geçmem asla ben Ferahnâk Dede Efendi Düyek
1305 Ben bendesiyem bendesiyem Tarz-ı Cedîd Dede Efendi Aksak Semâî
1306 Ben bilmedim bana noldu Hicaz Dede Efendi Ağır Düyek
1360 Bend oldu dil bir şûh-i cihâne Nühüft Dede Efendi Aksak Semâî
1503 Ben müptelâ oldum sana Şehnaz Bûselik Dede Efendi Sofyan
1504 Ben müptelâ oldum sana Ferahnâk Dede Efendi Aksak
1520 Ben sana âşık değilim Muhayyer Dede Efendi Yürük Semâî
1536 Ben seni sevdim seveli kaynayıp coştum Bestenigâr Dede Efendi Curcuna
1757 Bir âfetin aşkıyla gönül eyledi ülfet Hicaz Bûselik Dede Efendi Ağır Aksak Semâî
1760 Bir âh ile ol gonce-feme hâlin ıyân et Irak Dede Efendi Remel
1819 Bir bî-bedel şûh-i cihan Bayâti Dede Efendi Sofyan
1823 Bir bülbül-i bağım ki ne zîr ü ne bemim var Beste Isfahan Dede Efendi Ağır Aksak Semâî
1878 Bir dilber-i nâdîde bir kâmet-i müstesna Ferahfezâ Dede Efendi Sengin Semâî
1922 Bir gonca-femin yâresi vardır ciğerimde Bayâti Dede Efendi Hafif
2036 Bir güzele bende gönül Acem Kürdî Dede Efendi Semâî
2141 Bir letâfetli havâ kim bu şeb ey sen mehlika Evcârâ Dede Efendi Devr-i Revân
2250 Bir sevdâ geldi başıma Hicaz Dede Efendi Aksak
2328 Bir verd-i rânâ ettim temâşâ Ferahfezâ Dede Efendi Semâî
2407 Bî-vefâ bir çeşm-i bî-dâd Gülizâr Dede Efendi Aksak
2485 Bu dil düştü sana yârim âh bu dem Hüzzâm Dede Efendi Düyek
2494 Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim Ferahfezâ Dede Efendi Yürük Semâî
2547 Bu hüsn ile sen dilberâ bir bî-vefâ cânânesin Rast Dede Efendi Sofyan
2641 Bülbül-âsâ rûz u şeb kârım nevâ Evc Dede Efendi Ağır Aksak
2649 Bülbül gibi feryâd ü figânım seherîdir Hicaz Bûselik Dede Efendi Remel (Ağır)
2661 Bülbül-i hoş-nevâ Ferahfezâ Dede Efendi Semâî
2712 Cânâ beni aşkınla ferzâne eden sensin Hicaz Bûselik Dede Efendi Lenk Fahte
2714 Cânâ firâk-ı aşkın ile sûznâkinim Sûznâk Dede Efendi Yürük Semâî
2763 Canımı aşka salmışım Bayâti Araban Dede Efendi Yürük Semâî
2786 Cân ü dilimiz lûtf-i (Keremkâr-şehenşâh) ile mâmûr Sultânî Yegâh Dede Efendi Hafif
3079 Çoktur gönülde dağ-ı melâlim Hicaz Dede Efendi Ağır Düyek
3205 Dehr olmada bu sûr ile mamûr-ı meserret Bûselik Dede Efendi Yürük Semâî
3259 Derdim bana kâr eyledi dermâna el ermez Arazbâr Dede Efendi Yürük Semâî
3266 Derdimin dermânı sensin ey perî Hüzzâm Dede Efendi Ağır Aksak
3359 Dil bir güzele meyl etti hele Rast Dede Efendi Sengin Semâî
3419 Dil-i bî-çâreyi mecrûh eden tiğ-i nigâhındır Ferahnâk Dede Efendi Ağır Aksak Semâî
3440 Dil nâle eder bülbül-i şeydâ revişine Uşşâk Dede Efendi Darb-ı Fetih (Ağır)
[1][2][3][4] Sonraki Sayfa »
Aktif Ziyaretçi: 11 Bugünkü Ziyaretçi Sayısı: 63 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 3523636
2009-2011
 
Web Hosting provided by myhosting.com
 
 
perawebtasarim