TÜRK SANAT MUSİKİSİ ARŞİVİ
 
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
Repertuar No Eserin Ylk Dizesi Makam Bestekar Usul  
1 A benim gözüm nûru cilveli yârim Yegâh Dellalzâde Aksak
2 A benim mor çiçeğim sen doldur ben içeyim Sûznâk _ Oynak
3 A bülbülüm nedir âh ü feryâdın Hicaz Amir Ateş Düyek
4 Ab ü tâb ile bu şeb hâneme cânân geliyor Sûzidilârâ Sultan III.Selim (İlhâmî) Yürük Semâî
5 Acaba şen misin kederin var mı Hicaz Bîmen Şen Curcuna
6 Acâiptir gözüm nûru zamâne Arazbâr Rızâ Efendi(Kemânî) Aksak
7 A canım gel açma sırr-ı pinhânı Hüzzâm Tanbûri Mustafa Çavuş Düyek
8 Aceb bülbül ey melek feryâd eder mi kafeste Muhayyer Kemânî Bülbülî Sâlih Efendi Aksak
9 Aceb ey şîveli yârim Nühüft Nûman Ağa Ağır Aksak
10 Aceb nâzende şûh-i dil-sitansın Hüseynî Rahmi Bey Curcuna
11 Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Nihâvend Yılmaz Karakoyunlu Nim Sofyan
12 Aceb öldürmek mi ahdın ne bana kasdın Kürdîlî Hicazkâr _ Aksak
13 Aceb şu yerde varmola Hicaz Nâmık Kemal Aktan Düyek
14 Acem kızı çıkıvermiş oyuna Hicaz _ Sofyan
15 Acı bir gözyaşı oldun yine yaktın beni sen Hüzzâm Akın Özkan Aksak
16 Acı her an içimde neşeyi hiç görmedim Hüzzâm İrfan Özbakır Düyek
17 Acırım âşık olup da yanana Mâhûr Giriftzen Asım Bey Aksak
18 Acırım âşık olup da yanana Hicaz Lemî Atlı Aksak
19 Acı sonsuz yaralar yüzbini aşkın yüreğim Mâhûr Oğuz Şenler Aksak
20 Acıyaydı bana bir kerrecik ol gonce-femim Nihâvend Muâllim İsmail Hakkı Bey Fahte
21 Acıyor elleme kalbimde yarandır kanayan Neveser Yektâ Akıncı Aksak
22 Açarken her seher bahçende güller (GÜLİSTAN GÜZELİ) Evc Teoman Önaldı Curcuna
23 Açık bırak pencereni örtme perdeni bu gece Hicaz Şekip Ayhan Özışık Düyek
24 Açıl açıl gel efendim cihan bahar olsun Hicaz Bûselik Dede Efendi Yürük Semâî
25 Açılan bir gül gibi gir kalbe gönül gibi Rast Dramalı Hasan Hasgüler Nim Sofyan
26 Açılan bir gülsün inan içimde Bayâti Ertuğrul Yalçınkaya Sofyan
27 Açıl bahtım şen ol gönlüm uyuma Acem Tanbûri Mustafa Çavuş Düyek
28 Açıldı bahçe-i reng ü bûda yâr bahar Tâhir Bûselik Hacı Fâik Bey Zincir
29 Açıldı bahçede güller Nişâburek Fehmi Tokay Düyek
30 Açıldı bahçede güller Nihâvend Rifat Bey Yürük Semâî
31 Açıldı bahçede güller Dilkeşhâverân Zeki Arif Ataergin Aksak
32 Açıldı ezhâr-ı bahar çiçekleri pek severim Rast _ Semâî
33 Açıldı gonce-i baharım pür oldu Hüseynî Kömürcüzâde Mehmet Efendi H. Aksak Semâî
34 Açıldı gül figân etmekte bülbül nev-bahar oldu Hicaz Sadettin Kaynak Aksak
35 Açıldı lâle-izârın ciğerde dağ-ı derûn Şehnaz Dede Efendi Zincir
36 Açıldım gonce-i bahtım gibi hem-reng-i bağ oldum Tarz-ı Cedîd Hacı Sâdullah Ağa Devr-i Revân
37 Açıldı gönlümün sevdâ kapısı Uşşâk Burhan Durucu Düyek
38 Açıldı nev-bahar bir gonce-i gül Şevkefzâ Sâdullah Efendi Aksak
39 Açıldın rûhumda solmaz çiçeksin Nihâvend Nevzat Güyer Semâî
40 Açıldı sahn-ı gülşen çeng ü çegânelerde Nevâ-Kürdî Zekâî Dede Lenk Fahte
41 Açıldı ser-te-ser güller Acem Aşîran Sultan II.Mahmut (Adlî) Aksak Semâî
42 Açıldı sîneme bir tâze yâre Evcârâ Lâtif Ağa Curcuna
43 Açıldı verd-i nev-bahar bülbüller etsin Hüzzâm Zekâî Dede Aksak Semâî
44 Açıl ey gonce-dehânım sana gül gül dediler Bûselik Aşîran Rifat Efendi (Hâfız-Molla) Yürük Semâî
45 Açıl ey gonce-i sad-berg yaraşır Hicazkâr Hacı Arif Bey Aksak
46 Açıl ey gonce-leb nûr eylesin bezm-i tekellümler Sipihr Tanbûri Ali Efendi Aksak Semâî
47 Açıl ey gönlümün vârı bâd-ı sabâ olmadan Hicaz _ Sofyan
48 Açılır gonca gül yâr seni sevse bülbül yâr Segâh Erol Sayan Nim Sofyan
49 Açılır nâz ile ol gonce-rûha gül deseler Nevâ Bûselik Abdullah Ağa(Hâfız Şeydâ) Yürük Semâî
50 Açılmamış bir gonca-ter Muhayyer Sünbüle Hacı Arif Bey Aksak
[1][2][3]...[405] Sonraki Sayfa »
Aktif Ziyaretçi: 15 Bugünkü Ziyaretçi Sayısı: 2730 Toplam Ziyaretçi Sayısı: 9895457
2009-2011
 
Web Hosting provided by myhosting.com
 
 
perawebtasarim